วัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง

 
 

ประเพณีการยกธงสงกรานต์

ประเพณีการยกธงสงกรานต์

ในประเพณีการยกธงสงกรานต์นี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม และวัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ กล่าวคือ เมื่อมีประเพณียกธงสงกรานต์เมื่อนั้นแสดงว่าถึงวันสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์แล้ว และชาวบ้านก็จะเริ่มทำไร่ทำนากันต่อไปตามวิถีชาวบ้านประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมายาวนานที่บรรพบุรุษร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมา โดยความร่วมมือของคนในชุมชน

การจัดประเพณียกธงสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ จะมีการดำเนินการจัดงานทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงมืดค่ำ โดยชาวบ้านจะนำคันธงหรือเสาธงและธงที่แต่ละหมู่บ้านเตรียมเอาไว้แห่มาที่วัดในช่วงเช้า คันธงนั้นทำด้วยไม้ไผ่ทั้งลำ ซึ่งจะมีการประกวดความยาวของลำไผ่นั้นด้วย การวัดความยาวของลำไผ่นั้นวัดจากโคนต้นไผ่ถึงปลายยอดของไผ่ แต่ละหมู่บ้านถือเรื่องนี้เป็นความลับไม่ยอมบอกใคร ส่วนการประกวดความใหญ่วัดจากความยาวโดยรอบของเสา และการประกวดความสวยงามของธงซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันเย็บ การอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชนโดยการนับจำนวนของคนที่มาร่วมงาน ว่าหมู่บ้านใดสามารถดึงคนมาร่วมแห่ขบวนได้มากที่สุด หมู่บ้านนั้นจะชนะการแข่งขันทางด้านความสามัคคี

ในช่วงเช้าจะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งจัดโดยผู้นำชุมชนของท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานภายนอกร่วมด้วย อย่างหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมให้การสนับสนุนให้ประเพณีดังกล่าวเป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย เนื่องจากในช่วงเช้าผู้หญิงในชุมชนจะนัดกันใส่ผ้าซิ่นตีนแดงมาร่วมงานกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เมื่อขบวนแห่มาถึงวัดก็จะมีการละเล่นต่างๆ ที่ทางผู้นำท้องถิ่นจัดเตรียมเอาไว้ อย่างการประกวดรำวงย้อนยุค การแสดงรำวงบาสโลบ ที่ได้สมาชิกจากกลุ่มภาคีลาวครั่ง จังหวัดชัยนาท มาร่วมสันทนาการให้ความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ อย่างเช่นการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการสรงน้ำพระ ก่อนที่จะมีการแห่ธงสงกรานต์ในช่วงเย็น

หลังจากดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จก็มาถึงเวลาแห่ธงสงกรานต์ของแต่ละหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีการแห่ธงจะมีการนับจำนวนของผู้เข้าร่วมแห่ธงของแต่ละชุมชน เพื่อประกวดความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นๆ ว่าชุมชนใดดึงคนเข้ามาร่วมแห่ธงได้มากที่สุด หลังจากนั้นจะมีการแห่ธงของแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะมีเครื่องเป่าและการรำวงกันอย่างสนุกสนาน ในตอนที่จะนำธงไปปักหลุมนั้นบางทีจะมีการแกล้งกันเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งปักธงได้ง่ายๆ เป็นการหยอกเย้ากันระหว่างหมู่บ้าน หลังจากที่ปักธงได้แล้วนั้นชาวบ้านจะทำการรำวงรอบเสา 3 รอบเพื่อเป็นการสักการะ เป็นอันเสร็จพิธี