การประเมินผล

 
 

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

1. สีประจำที่ใช้ในการทอผ้าของลาวซี ลาวครั่ง คือสีอะไร
คราม สีเขียว สีแดง สีดำ
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ในการติดต่อวิญญาณในพิธีกรรมขึ้นศาลเจ้าพ่อดงไม้งามชื่อเรียกว่าอะไร
ร่างทรง  กวนจ้ำ  องค์เทพ  ซินแส
3. ชาวบ้านลาวซี ลาวครั่งได้สร้างพาหนะที่ใช้ในการแห่นาค ในพิธีกรรมการบวชนาคเป็นสัตว์ชนิดใด
ม้า    เสือ  ช้าง    พญานาค
4. การหาฤกษ์งามยามดีเพื่อจัดพิธีกรรมการแต่งงานของชาวลาวซี ลาวครั่ง เรียกว่าอะไร
ตัดไม้ข่มนาม      หักพล้าใส่ย่าม    ร่วมหอลงโลง    หักไม้ใส่ย่าม
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการจัดประเพณียกธงสงกรานต์ของชาวลาวซี ลาวครั่ง
เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
เพื่อเป็นการประกาศว่าถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
เพื่อประกาศว่าช่วงประเพณีวันสงกรานต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว
6. อุปกรณ์การต่อผ้าในข้อใดต่อไปนี้มีหน้าที่กระทบเส้นด้ายบนกี่ทอผ้า เพื่อให้ผ้าชิดกัน แน่นเป็นระเบียบ
กระสวย      ฟืม    หวีหูก    ไม้ค้ำพั้น
7. อุปกรณ์การทอผ้าในข้อใดต่อไปนี้ใช้หมุนผ้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บไว้
กง      ฟืม    หวีหูก    ไม้ค้ำพั้น
8. อุปกรณ์ในการทอผ้าในข้อใดต่อไปนี้ทำด้วยกาบมะพร้าว
กง      ฟืม    หวีหูก    ไม้ค้ำพั้น
9. ข้อแตกต่างระหว่างกี่พื้นบ้าน และกี่กระตุกที่ใช้ในการทอผ้า คืออะไร
ต่างกันที่กี่พื้นบ้านทอได้เร็วกว่ากี่กระตุก
ต่างกันที่กระสวย กี่พื้นบ้านพุ่งกระสวยด้วยตนเอง  แต่กี่กระตุกพุ่งกระสวยด้วยการกระตุกด้าย
ต่างกันที่กี่พื้นบ้านมีขนาดเล็กกว่ากี่กระตุก
ไม่มีอะไรที่ต่างกัน เพียงแค่ชื่อเรียกเท่านั้นที่ต่างกัน
10. การเดินด้ายยืน คืออะไร
การกรอด้ายใส่หลอดเพื่อนำไปใส่ในกระสวยทอผ้าอีกครั้ง
การเตรียมเส้นด้ายเพื่อใช้ในการทอผ้าบนราวที่บรรจุหลอดด้ายขนาดใหญ่
การเตรียมเส้นด้ายเพื่อใช้ในการร้อยฟันหวีต่อไป
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
11. จากภาพที่กำหนดให้ เป็นเทคนิคพิเศษในกาทอผ้าประเภทใด
       
การจกผ้า      การขิดผ้า    ผ้าทอมัดหมี่    ผ้าทอทรงเครื่อง
12. จากภาพที่กำหนดให้ เป็นเทคนิคพิเศษในกาทอผ้าประเภทใด
       
การจกผ้า      การขิดผ้า    ผ้าทอมัดหมี่    ผ้าทอทรงเครื่อง
13. การทอผ้ามัดมี่โดยไม่มีเทคนิคพิเศษใดเข้ามาแทรก ชาวลาวซีลาวครั่งเรียกการทอผ้านั้นว่าอย่างไร
การทอหมี่น้อย      การทอหมี่ตา    การทอหมี่ลวด    ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
14. การทอผ้ามัดหมี่โดยมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเข้ามาทั้งการขิด หรือการจก ชาวลาวซีลาวครั่งเรียกการทอผ้านั้นว่าอย่างไร
การทอหมี่น้อย      การทอหมี่ตา    การทอหมี่ลวด    ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทอผ้าซิ่นของชาวลาวซี ลาวครั่ง
ผ้าซิ่น 1 ผืนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัวซิ่น ส่วนตัวซิ่น และส่วนตีนซิ่น
ส่วนหัวซิ่นส่วนใหญ่ใช้ผ้าฝ้ายทอพื้นสลับกับการขิด
ส่วนตีนซิ่นส่วนใหญ่ทอด้วยผ้ามัดหมี่
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
16. ผ้าซิ่นสิบซิ่วมีลักษณะเป็นอย่างไร
เป็นผ้าซิ่นฝ้ายย้อมสีดำมะเกลือทั้งผืน
เป็นซิ่นฝ้ายพื้นสีดำ แต่ทอผิดด้วยไหมสีเขียว
เป็นซิ่นที่ทอด้วยกระบวนการจกทั้งผืน
เป็นซิ่นฝ้ายสีแดง และทอขิดส่วนตีนซิ่นหลากสีสัน
17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะพิเศษของ “ผ้าขาวม้าตามะกอก”
ทอด้วยเส้นสี่ และเนื้อละเอียด
ใช้ผ้าทอ 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีขาว
มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ผ้าขาวม้าดิบ”
มีลักษณะหน้าผ้ากว้าง
18. จากภาพที่กำหนดให้เป็นผ้าที่ชาวลาวซี ลาวครั่งทอไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมใดในทางพระพุทธศาสนา
       
ผ้าห่อคัมภีร์      ผ้าคลุมหัวนาค    ผ้าปูอาสนะ    ผ้าติดธรรมมาสน์
19. จากภาพที่กำหนดให้เป็นผ้าที่ชาวลาวซี ลาวครั่งทอไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมใดในทางพระพุทธศาสนา
       
ผ้าติดธรรมมาสน์      ผ้าคลุมหัวนาค    ผ้าห่อคัมภีร์    ผ้าปูอาสนะ
20. จากภาพที่กำหนดให้เป็นผ้าที่ชาวลาวซี ลาวครั่งทอไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมใดในทางพระพุทธศาสนา
       
ผ้าติดธรรมมาสน์      ผ้าม่านกั้น    ผ้าห่อคัมภีร์    ผ้าปูอาสนะ
 
จงจับคู่สีของผ้าที่ได้จากการย้อมด้วนวัสดุธรรมชาติ
21. สีดำ   ก. เปลือกไม้ประดู่ ข. ใบเบิก ค. ครั่ง
22. สีแดง  ง. ลูกหว้าจ. ต้นครามงอ ฉ. ขมิ้น
23. สีเขียว  ช. เปลือกมังคุดซ. ดินแดง ฌ. ลูกมะเกลือ
24. สีน้ำตาล     
25. สีคราม     
 
จงจับคู่อุปกรณ์ในการทอผ้าที่มีความสัมพันธ์กัน
26. ไม้คิ้ว   ก. ใช้กำหนดจำนวนเส้นด้ายยืน เพื่อสลับกันของด้ายในการทอผ้า
27. ไม้หามผูก   ข. ใช้เก็บลายในการทอผ้า ค. ใช้เป็นไม้เหยียบขึ้นลง
28. กง   ง. ใช้แปรงเส้นด้ายยืน จ. ใช้ในการห้อยฟืม
29. ตะกอ   ฉ. เป็นไม้ที่บังคับไม่ให้ฟืมห้อยลงมาช. ใช้สำหรับเปลี่ยนหลอดด้าย
30. ฟันหวี   ซ. ส่วนที่บังคับการสลับขึ้นลงของเส้นด้ายตามลายโครงสร้างผ้าที่กำหนด