การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าติดธรรมาสน์

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- ผ้าติดธรรมาสน์ ผ้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าจำนวน 4 ผืน สำหรับติดหน้ามุขทั้ง 4 ด้านของธรรมมาสน์ ความกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ชายด้านล่างร้อยลูกปัดเป็นสายติดพู่ระย้า