การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 


ผ้าม่านกั้นผนัง

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- ผ้าม่านกั้นผนัง ทอเพื่อนำมาใช้กั้นผนังด้านหลังของที่นั่งของพระสงฆ์ในโอกาสสำคัญ ทั้งที่บ้านและที่วัด มีลักษณะของการนำเอาผ้ามาต่อกัน ได้แก่ ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผสมกับขิดสลับจกลวดลายสวยงาม