35120314

 


 
 

      การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 


ผ้าคลุมหัวนาค

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- ผ้าคลุมหัวนาค เป็นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้คลุมหัวนาคขณะเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ มีขนาดกว้าง ยาว ด้านละประมาณ 46 เซนติเมตร ทอด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมสีขาว ทอขิดสลับจกด้วยลวดลายงดงาม เช่น ลายสิงห์ ชายผ้าทั้งสองด้านจะเป็นพื้นสีขาวโดยมีแถบลายขิดเล็ก ๆ และพู่สีขาวอยู่ ปล่อยชายไว้ทั้งสองด้านเมื่อใช้คลุมหัวนาค พู่เหล่านี้จะถูกปล่อยลงด้านข้าง ส่วนอีกสองด้านจะถูกเย็บด้วยขอบสีแดงซึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าผากและท้ายทอยของนาค