การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าห่อคัมภีร์

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- ผ้าห่อคัมภีร์ ด้วยความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนาที่ว่า หากได้ถวายผ้าห่อคัมภีร์ให้วัดจะได้รับอานิสงส์ผลบุญ จึงมีผู้ศรัทธาทอถวายเป็นจำนวนมาก ส่วนมากทอด้วยผ้าฝ้ายสีขาว ทอขิดสลับจกด้วยลวดลายต่างๆ เช่น สิงห์ เป็นต้น ผ้าห่อคัมภีร์นี้จะถูกเสริมความแข็งแรงด้วยไม้ไผ่บางๆสอดคั่น เป็นระยะหรือทอด้วยผ้ามัดหมี่ไหมกุ๊นริมด้วยผ้าสีแดง