การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าห่อคัมภีร์

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- ผ้าปูอาสนะ เป็นผ้าที่ใช้ปูรองนั่งของพระสงฆ์เพื่อใช้ในงานบุญโอกาสต่างๆทั้งที่วัดและที่บ้าน นิยมทอเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาวทอขิดสลับจกด้วยลวดลายต่างๆ สำหรับพระสงฆ์นั่ง 1 รูป ขนาดความกว้างและยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ใช้ผ้าฝ้ายสีขาวในการทอ แล้วเย็บริมสีแดง