การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าทอสำหรับสตรีสูงอายุ
 
     

ภาพ 360 องศา
 

การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน

5. ผ้าทอสำหรับสตรีสูงอายุ ผู้สูงอายุจะมีการใช้ผ้าทอในชีวิตประจำวันเหมือนสตรีทั่วไป แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสในการใช้ แต่ส่วนใหญ่หากมีงานบุญของผู้สูงอายุสตรี มักจะใส่เสื้อสีขาว นุ่งซิ่นตีนจก และมีผ้าสไบสำหรับปูเวลาที่กราบพระ