การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าทอสำหรับบุรุษผู้สูงอายุ
 
     

การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน

3. ผ้าทอสำหรับบุรุษผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีลักษณะการใช้ผ้าเช่นเดียวกับบุรุษ แต่มักไม่ค่อยได้ทำงานหนักแล้ว จึงอยู่กับบ้านบางครั้งไม่สวมเสื้อ หรืออาจใส่เสื้อผ้าป่านคอกลมแขนสั้นหรือแขนสามส่วน นุ่งผ้าขาวที่ทอจากฝ้าย หรือไหม มีผ้าขาวม้าพาดบ่าหรือเคียนเอว เมื่อไปวัดก็มักจะสวมกางเกงหรือแต่งกายตามสมัยนิยม แต่จะมีผ้าขาวม้าพาดบ่าไปด้วยเสมอ