วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสี

 
 

สีที่เกิดจากการผสมสี
 
   

7. สีที่เกิดจากการผสมสี

สีที่เกิดจากการผสมสี เช่น สีกรมท่า เกิดจากการผสมสีคราม และสีเขียว

สีที่ได้จากการย้อมผสมสี C80 M75 Y49 K50