วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสี

 
 

สีม่วง เกิดจากการย้อมสีของ “ลูกหว้า

6. สีม่วง เกิดจากการย้อมสีของ “ลูกหว้า
 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Syzygium Cumini (Linn.)
ขื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ชื่อสามัญ : Jambolan Plum, Java Plum, Black Poum, Black Plum

  ลักษณะของต้นหว้ามีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงเทาคล้ำ ค้อนข้างเรียบมีรอยแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆทั่วไป บริเวณใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับขอบใบเรียบปลายมนแหลม โคนใบมนผิวใบเป็นมันเรียบ เส้นใบแตกแขนงออกจากเส้นกลางใบค่อนข้างเป็นระเบียบและระยะห่างใกล้เคียงกัน มีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ทั่วไป กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 14-16 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1.0-1.5 เซนติเมตร ใบปลายกิ่งจะเป็นคู่ ดอกสีขาวขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามซอกใบระหว่างโคนก้านกับกิ่ง และปลายกิ่ง ช่อดอกเป็นช่อแบบแยกแขนง มีช่อย่อยแบบช่อซี่ร่ม กลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแผ่แยกออกเป็น 4 กลีบ ยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร กลีบดอก 4 กลีบ ผลสดมีเนื้อรูปทรงกระบอก หรือรูปขอบขนานกว้าง 1.0-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวผิวเรียบเป็นมัน ผลแก่สีแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงเกือบดำเมื่อสุก เนื้อในสีม่วงเข้ม รสหวานอมเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด

    การเตรียมน้ำย้อม
นำผลลูกหว้าที่สุกแล้วมาคั้นเอาน้ำ หลังจากนั้นเอาน้ำที่คั้นได้ไปต้มประมาณ 1-2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้สีเปลี่ยนแปลง หลังนากนั้นกรองเอาเศษของลูกหว้าออก

    การย้อม

นำฝ้าย หรือเส้นไหมที่เตรียมไว้จุ่มลงไปในหม้อที่ต้มน้ำหว้าอยู่ ระหว่างทำการย้อมให้พลิกเส้นฝ้าย หรือเส้นไหมไปมา เพื่อให้สีที่ย้อมมีความเสมอกันทั้งหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อได้ความเข้มของสีตามที่ต้องการแล้ว ให้นำขึ้นมาบิดหมาด แล้วนำมาล้างน้ำสะอาด ตากผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

สีที่ได้จากการย้อมลูกหว้า C80  M80 Y30  K10