วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสี

 
 

สีเขียว เกิดจากการย้อมสีของ “ใบเบิก

3. สีเขียว เกิดจากการย้อมสีของ “ใบเบิก
 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Marsdenia tinctoria R. Br.
ขื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE

  ต้นเบิกเป็นไม้เถารอเลื้อย สูงได้ถึง 5 เมตร เถาที่มีใบติดอยู่ด้วยลักษณะเรียงเล็ก สีเขียวมีขนปกคลุมใบ เถาแก่มีขนาดใหญ่ 2-3 เซนติเมตร ผิวเกือบเกลี้ยง เนื้อคล้ายไม้คอร์ก ใบเดี่ยว รูปใบหอกขนาดใหญ่ กว้าง 2-7 เซนติเมตร ยาว 5-13 เซนติเมตร โคนใบกลมมนกึ่งรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มออกที่ซอกใบ ดอกขนาดเล็ก วงกลีบดอกรูปถ้วยสีเหลือง มีขนปกคลุมด้านในกลับ ผลรูปใบหอกมีขนปกคลุมแตกแนวเดียว เมล็ดมีขนติดเป็นกระจุกมีหลายเมล็ด

    การเตรียมน้ำย้อม
ใบเบิกแก่สีเขียวเข้มนำน้ำมาสกัดน้ำย้อม โดยโขลกใบให้แหลกและหมักเอาไว้ 1 คืน รุ่งเช้านำมาขยำและเติมน้ำตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ค่อยๆผสมน้ำปูนกินหมากชนิดสีขาวอัตรา 100 กรัมต่อใบเบิก 5 กิโลกรัม และน้ำ 5 ลิตร คลุกเคล้าให้ทั่วพร้อมกับคั้นน้ำเพื่อใช้ย้อม จะได้น้ำย้อมสีเขียวเข้มอมน้ำเงิน

    การย้อม
แช่เส้นไหมในน้ำย้อมที่คั้นได้ ขยำเส้นไหมดูดซึมน้ำย้อมอย่างทั่วถึง (ย้อมเย็น) นาน 5 นาที แล้วบิดให้หมาด กระตุกเส้นไหมให้สัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง และนำขึ้นผึ่งลมนาน 5 นาที แล้วนำมาย้อมซ้ำโดยเตรียมน้ำใหม่ด้วยวิธีเดิม ด้วยวิธีการย้อมเย็น หลังจากนั้นจึงนำขึ้นมาผึ่งลมให้แห้ง การย้อมด้วยใบเบิกนี้จะต้องย้อมซ้ำประมาณ 10-30 ครั้ง เส้นไหม ฝ้ายจึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหัวเป็ด ตามจำนวนครั้งที่ย้อมได้ เมื่อได้สีตามที่ต้องการแล้ว ซักเส้นไหมให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

สีที่ได้จากการย้อมใบเบิก C100 M0 Y100 K10