การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าทอสำหรับบุรุษ
 
     

ภาพ 360 องศา
 

การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน

2. ผ้าทอสำหรับบุรุษ เป็นผ้าทอที่มีความสำคัญอย่างมาก ขาดไม่ได้ เป็นผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผ้าทออย่างหนึ่งของลาวครั่ง แบ่งเป็น

- ผ้าขาวม้าตามะกอก (ตาหมากรุก) มีเพียง 2 สี ได้แก่สีดำ และสีขาว เรียกว่าผ้าขาวม้าผ้าป่า เนื่องจากฝ้ายที่นำมาทอมีเนื้อหยาบ เส้นห่าง มีขนาดหน้าผ้าแคบ แต่ในปัจจุบันพัฒนาเป็นผ้าขาวม้าตามะกอกห้าสี

การใช้ผ้าของบุรุษนั้นส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน จักสาน ฯลฯ โดยจะแต่งตัวด้วยเสื้อและกางเกงขาก๊วยที่ทอด้วยฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายย้อมครามจะมีความทนสามารถใช้งานได้นาน นอกจากนี้ยังมีผ้าม้าคาดเอว (ลาวครั่งเรียกเคียนเอว) หากไปงานบุญจะนุ่งโสร่งสวมเสื้อใหม่มีผ้าขาวม้าคาดเอว