การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าทอสำหรับเด็กชาย- เด็กหญิง

การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน

1. ผ้าทอสำหรับเด็กชาย- เด็กหญิง ผ้าทอสำหรับเด็กส่วนใหญ่แล้วเป็นผ้าฝ้าย เนื่องจากมีความคงทนค่อนข้างสูง และมีความสะดวกในการซัก ใช้วิธีการทอพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผ้าฝ้ายสีขาวใช้ห่อตัวเด็ก ผ้าอ้อม ผ้าห่ม เสื้อผ้าเด็ก หมอน ผ้าปูที่นอน ส่วนเด็กหญิงจะมีเพิ่มเติมเข้ามาคือผ้าซิ่น ซึ่งทอเป็นผ้าผืนเล็กสำหรับเด็กหญิงสวมใส่ แต่ในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเครื่องนุ่งห่มเด็กให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักในภูมิปัญญาการทอผ้า