การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

หมอนเท้า

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- หมอนเท้า หรือหมอนสามเหลี่ยม ไว้ใช้เท้าแขนพักผ่อน ทำขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ใช้พิงขณะนั่งเทศนาบนธรรมมาสน์ ใช้คู่กับผ้าปูอาสนะ รูปแบบของหมอนเป็นลวดลายทอขิดสลับจก