กระบวนการทอผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง

 
 

การร้อยฟันหวี และการหวีด้าย

การร้อยฟันหวี และการหวีด้าย

การหวีด้ายคือการแผ่เส้นจากลักษณะที่เป็นกำอยู่ให้กระจายออกเป็นแผ่นเรียบเสมอกันแล้วม้วนเก็บเข้าแกนของกงพันสำหรับตั้งบนกี่ต่อไป จากนั้นจะต้องเอาปลายด้านหนึ่งของกำด้ายยืนสอดเข้ากับฟันหวี ซึ่งเมื่อฟันหวีและส่วนกว้างเท่ากับความต้องการแล้วผูกเข้ากับแกนของกงพันม้วนด้าย ในการหวีด้ายจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ปฏิบัติอย่างน้อย 2 คน คนหนึ่งม้วนกงพัน อีกคนใช้ฟันหวี หวีด้ายให้เรียบร้อยและสม่ำเสมอกัน และนำไปขึงบนกี่สำหรับตะกอต่อไป

การนำด้ายขึงบนกี่
เมื่อเรานำด้ายที่หวีด้ายเรียบร้อยแล้วตามความยาวที่เราต้องการ ก็เอามาขึงบนกี่ที่ใช้ในการทอผ้า ปลายด้ายด้านหนึ่งม้วนเข้ากับเครื่องม้วนด้ายยืนด้านหน้าและปลายด้ายด้านติดกับฟืมม้วนเข้ากับไม้ม้วนผ้าด้านหลัง

การเตรียมด้ายพุ่งหรือเส้นพุ่งนำด้ายฝ้ายที่จะใช้ในการทอผ้าตามลวดลายที่ต้องการแล้วมาเข้าเครื่องกรอด้ายเข้ากับหลอดให้มีจำนวนมากตามจำนวนที่เราต้องการใช้ในการทอผ้า